Reguli de siguranţă

Recomandări pentru utilizarea în siguranţă a instalaţiilor de gaze naturale şi energie electrică

Gaze naturale

Utilizaţi în siguranţă instalaţiile de gaze naturale:

 • Verificaţi şi curăţaţi coşurile de fum de două ori pe an, obligatoriu înaintea sezonului rece.
 • Nu lăsaţi focul nesupravegheat
 • Nu obturaţi canalul de fum
 • Asiguraţi ventilarea permanentă a încăperilor în care sunt instalate aparate cu flacără liberă
 • Aerisiţi încăperile înainte de aprinderea focului
 • Apelaţi imediat numerele de urgenţă atunci când sesizaţi miros specific
 • Nu folosiţi improvizații, ele sunt un pericol permanent de explozii ce pot genera pierderi materiale şi chiar umane
Ce trebuie să faceţi dacă simţiţi miros de gaz?
 • Nu intraţi în panică!
 • Nu deschideţi întrerupătoarele electrice şi evitaţi folosirea telefoanelor mobile!
 • Deschideţi uşile şi ferestrele pentru aerisirea încăperilor!
 • Nu aprindeţi chibrituri, brichete sau orice alte surse de foc!
 • Evacuaţi imediat încăperea sau clădirea!
 • Închideţi robinetul de gaz situat la intrarea în imobil!
 • Apelaţi imediat, din exteriorul clădirii, numerele de urgenţă!

Energie electrică

Utilizaţi în siguranţă instalaţiile de energie electrică:

 • Nu folosiţi instalaţii electrice improvizate;
 • Nu interveniţi asupra contorului;
 • Orice modificare a instalaţiei de utilizare din gospodărie poate fi făcută doar cu avizul distribuitorului de energie şi doar de personal autorizat;
 • Intervenţiile persoanelor neavizate în reţeaua de distribuţie a energiei electrice reprezintă risc major de accidente fatale;
 • Efectuaţi verificarea instalaţiei de utilizare o dată la doi ani, cu personal autorizat;
 • Utilizaţi doar siguranţe calibrate la tabloul electric din locuinţă;
 • Instalaţi şi utilizaţi aparatura electrocasnică respectând indicaţiile producătorului din prospectul produsului;
 • Verificaţi periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice şi înlocuiţi-le atunci când sunt uzate;
 • Nu utilizaţi receptoare electrice neomologate;
 • Amplasaţi şi utilizaţi aparatele electrice departe de apă – majoritatea accidentelor de natură electrică se produc din cauza folosirii curentului electric în apropierea sau în contact cu apa;
 • Nu executaţi lucrări de construcţii sau săpături, nu înfiinţaţi plantaţii şi nu depozitaţi materiale în vecinătatea reţelelor de distribuţie fără aviz din partea companiei noastre;
 • Respectaţi indicaţiile inscripţiilor de avertizare amplasate pe instalaţiile de distribuţie;
 • Nu aruncaţi obiecte peste reţelele electrice de distribuţie şi nu interveniţi asupra acestora;
 • Nu deterioraţi construcţiile, îngrădirile sau inscripţiile de identificare şi avertizare aferente reţelelor electrice de distribuţie;
 • Nu limitaţi şi nu îngrădiţi accesul angajaţilor noştri la instalaţiile de distribuţie prin execuţia unor lucrări în proximitatea acestora;
 • Nu interveniţi, nu forţaţi blocajele instalaţiilor electrice;
 • Nu atingeţi stâlpii, nici conductoarele (firele), chiar căzute la pământ;
 • Nu atingeţi tablourile electrice, firidele sau cutiile de distribuţie;
 • Nu vă urcaţi pe stâlpii liniilor electrice aeriene;
 • Nu manevraţi obiecte metalice (schele, scări, ţevi, sârme etc.) în apropierea sau sub liniile electrice aeriene;
 • Nu manevraţi unelte de pescuit din fibră de carbon sub/sau în apropierea liniilor electrice aeriene;
 • Nu încercaţi sustragerea de elemente componente ale instalaţiilor de distribuţie;
 • Construcţiile ilegale în vecinătatea reţelelor de energie electrică prezintă un risc major.