Eficienţa energetică

În vederea îmbunătăţirii eficienţei energetice a consumatorilor finali, S.C. Delgaz Grid S.A. pune la dispoziţia acestora consultanţă de specialitate, soluţii pentru scăderea consumului de energie precum şi sprijin în vederea alegerii unei persoane fizice/juridice prestatoare de servicii energetice autorizată de către ANRE.

Printre principalele metode de scădere a consumului de energie electrică şi a gazelor naturale la consumatorii finali enumerăm:

  • utilizarea becurilor cu tehnologie LED în schimbul celor clasice cu incadescenţă
  • înlocuirea electrocasnicelor vechi cu electrocasnice care au clasa de consum A++
  • izolarea pereţilor cu polistiren/vată minerală/spumă poliuretanică
  • utilizarea geamurilor cu termopan şi tâmplărie PVC
  • schimbarea centralelor termice de apartament cu centrale eficiente din punct de vedere al consumului de energie electrică şi gaze naturale

Consultaţi lista auditorilor şi a managerilor energetici autorizati ANRE