Documente de interes public

Proceduri

Procedura privind instrumentarea cazurilor de consum neautorizat de energie electrică

Procedura stabileşte modul de analiză şi de instrumentare a notelor de constatare (NC) privitoare la intervenţiile neautorizate în instalaţiile de distribuţie şi de contorizare ale companiei noastre şi/sau de suspiciune de sustragere de energie electrică.

Procedura privind recuperarea de energie electrică din grupuri de măsurare defecte 

Procedura stabileşte modul de determinare a consumului de energie electrică la locurile de consum sau de consum şi producere: a) în cazul în care se constată că grupul de măsurare a fost defect sau are eroare de înregistrare în afara limitelor prevăzute în reglementări, precum şi în alte cazuri de neînregistrări sau înregistrări eronate ale consumului; b) în situaţiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare.

Rapoarte

Evidenţa limitărilor şi/sau întreruperilor în prestarea serviciului de distribuţie şi de sistem a gazelor naturale