Protecţia datelor şi confidenţialitate

Informaţii generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Delgaz Grid S.A. („DELGAZ GRID”), cu sediul în Bd. Pandurilor nr. 42, et. 4, CP 540554, Târgu Mureș, România, în calitate de operator de date. Prin urmare, DELGAZ GRID urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul DELGAZ GRID, având următoarele date de contact: protectiadatelor@eon-romania.ro.

Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților DELGAZ GRID și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet, inclusiv ai contului Acces Delgaz Grid. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet și contului Acces Delgaz Grid.

Scopurile prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate voluntar cu ocazia creării contului de utilizator Acces Delgaz Grid sau furnizate pe orice altă cale pusă la dispoziție prin această pagină de internet sunt prelucrate de către DELGAZ GRID în următoarele scopuri:

(i) pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revine în sarcina DELGAZ GRID în contextul serviciilor prestate prin contul Acces Delgaz Grid sau această pagină de internet, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul contului Acces Delgaz Grid sau acestei pagini de internet sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente desfașurării activităţilor/ operațiunilor de distribuţie de către DELGAZ GRID;  

(ii) pentru desfășurarea activităților/ operațiunilor de distribuție de către DELGAZ GRID, inclusiv în scopul corespondenței cu dumneavoastră, precum și protejării oricărui interes legitim al DELGAZ GRID, pe cale administrativă sau judiciară, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;

(iii) pentru activități de marketing direct și publicitate pentru produsele și serviciile DELGAZ GRID sau ale partenerilor/ afiliaţilor DELGAZ GRID (e.g. oferte în vederea furnizării de energie electrică/ gaze naturale, prestării de servicii) prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale DELGAZ GRID sau ale partenerilor/ afiliaților DELGAZ GRID, inclusiv prin transmiterea de către DELGAZ GRID a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a vă exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuței corespunzătoare în contul Acces Delgaz Grid;

(iv) în scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră la momentul bifării căsuței corespunzătoare in contul Acces Delgaz Grid, sunteți de acord ca DELGAZ GRID să utilizeze tehnici informatice care nu implică prezența unui factor uman și care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/ serviciile DELGAZ GRID sau afiliaților/ partenerilor DELGAZ GRID.  

(v) în scopul evaluării gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/ serviciile DELGAZ GRID;

(vi) în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

(i) obligațiile legale care incumbă în sarcina DELGAZ GRID ca urmare a desfășurarii operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet sau contului Acces Delgaz Grid;

(ii) executarea activităților/ operațiunilor de distribuție de către DELGAZ GRID;

(iii) interesul legitim al DELGAZ GRID de a-și promova produsele și/ sau serviciile;

(iv) consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/ publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniul prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, DELGAZ GRID poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama DELGAZ GRID ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

  • pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet, inclusiv a contului Acces DELGAZ GRID și a operațiunilor derulate prin intermediul acestora;
  • pentru îndeplinirea unor obligații legate de activitățile/ operațiunile de distribuție de către DELGAZ GRID;  
  • în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dumneavoastră la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către DELGAZ GRID;
  • în cazul unor campanii promoționale organizate de către DELGAZ GRID împreună cu diverși parteneri contractuali sau afiliați ai DELGAZ GRID;
  • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
  • pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/ promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
  • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.
Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara României, în statele membre ale UE sau în afara UE, către societățile afiliate DELGAZ GRID sau către diverși împuterniciți ai DELGAZ GRID. Transferurile în afara UE se vor realiza fie în baza unei decizii a Comisiei EU în baza careia s-a constatat caracterul adecvat de protecţie a datelor în statele respective, fie către entități care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile dumneavoastră conform prezentei politici de confidențialitate nefiind afectate în vreun mod negativ.

Statele din afara UE de unde se vor accesa datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus sunt: India, Turcia, USA, Vietnam.

Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de oferte cu privire la produsele/ serviciile DELGAZ GRID sau ale partenerilor/ afiliaților DELGAZ GRID sau pentru ca DELGAZ GRID să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu DELGAZ GRID. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile de mai sus. 

Măsuri de securitate a datelor

DELGAZ GRID va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.  

Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care consideraţi că DELGAZ v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://www.delgaz-grid.ro/ro/politica-de-cookie.html.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să vă adresați la: O.P. 1 – C.P. 10, 540043 Târgu Mureș. Telefon 0800 800 928/ 0800 800 929, Fax 0265 260 418 şi/ sau la adresa de e-mail: office@delgaz-grid.ro.