Politica de confidenţialitate

Vă mulţumim că aţi vizitat site-ul nostru şi pentru interesul arătat faţă de Delgaz Grid S.A. Protejarea datelor dvs. personale (nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail) este o preocupare a noastră şi o chestiune căreia îi acordăm o importanţă deosebită. De aceea toate activităţile noastre în materie de web respectă legile de protejare şi securitate a informaţiilor.

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în sensul art. 12 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Compania Delgaz Grid S.A., operator de date cu caracter personal, vă aduce la cunoştinţă următoarele:

1. Categorii de date personale vizate
Date de identificare: Nume (prenume, nume, titlu etc.); Companie/ rol de business/ Profesie; Adresă (stradă, oraş etc.); Telefon/ număr (numere) de fax; Adrese de e-mail.

Date contractuale: Număr client/ Număr contract, Scorul de credibilitate, Termeni de plată/ date de facturare, Date de dunning (memento de plată etc.), Date de măsurare/ date de consum, Date de cont bancar/card de credit

Date individuale: Date de trafic telefonic; Date fişier jurnal; Înregistrări vocale de conversaţii.

2. Destinatarii transferului de date
Odată cu externalizarea serviciilor IT operaţionale către Hewlet-Packard (“HP”), Compania va beneficia de serviciul de suport utilizatori „IT Service Desk” care va fi furnizat de către HP din 2 locaţii ale acestei Companii: Bulgaria (Sofia) în cadrul orelor regulare 08:00 – 17:00 şi India (Bangalore) în afara acestor ore. Totodată, s-a decis externalizarea suportului specializat pentru dezvoltarea şi modificarea de aplicaţii (programare) către compania Capgemini Pvt. Ltd, cu sediul în India.

În acest sens, precizăm că pentru serviciile prestate de către HP bazele de date ale angajaţilor companiei noastre se află în Data Center-ele E.ON aflate în Germania, agenţii de helpdesk, atât cei din Sofia cât şi cei din Bangalore (India) accesând doar, când e necesar, aceste date printr-un acces remote (la distanţă).

Similar sunt prestate şi serviciile de către CapGemini care în cazul primirii unor comenzi de modificare/ dezvoltare aplicaţii va desfăşura aceste activităţi pe serverele respective (de ex. SAP, sistemele de Dev(development) şi Q (testare)) aflate tot în Data Center-ele E.ON din Germania.

3. Scopul procesării datelor personale
Prin prelucrarea datelor de către furnizorii de servicii se urmăreşte optimizarea gestionării datelor prin infrastructura IT. Astfel, se va asigura:

  • Suport IT de la distanţă de tip “Service Desk” pentru toţi utilizatorii de PC din cadrul companiilor aparţinând Grupului E.ON România;
  • Suport programare pentru dezvoltarea şi/sau modificarea unor aplicaţii folosite de companiile din cadrul Grupului E.ON România;
  •  Urmărirea orderelor create de utilizatori şi realizarea serviciilor aferente acestora.

„Prelucrarea datelor” semnifică stocarea, alterarea, transferul, blocarea şi ştergerea şi alte utilizări ale datelor personale.

4. Durata procesării datelor
Folosirea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se va face atâta timp cât se vor presta activitati de suport IT de tip Service Desk, ordere de alocare echipamente şi servicii precum şi suportul pentru incidentele aferente aplicaţiilor folosite în companiile grupului E.ON în România. Destinatarul va şterge datele în momentul în care acestea şi-au îndeplinit scopul sau acestea vor fi blocate împotriva unei prelucrări ulterioare.

5. Aplicarea prevederilor Legii nr. 677/2001
Sunt aplicabile drepturile conferite prin prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, respectiv dreptul de acces, dreptul la opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, în condiţiile transmiterii unei notificări scrise către operatorul de date personale la datele de contact care se regăsesc pe pagina de Intranet. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001 amintită mai sus.

6. Studii de piaţă
Datele pe care le colectăm de la dvs. sunt folosite pentru scopurile pe care vi le comunicăm în diverse moduri, inclusiv prin intermediul paginii noastre de Internet www.delgaz-grid.ro, politicile şi clauzele de protecţia datelor incluse în contracte şi documentaţia ce vă este comunicată prin reprezentanţii noştri. Putem utiliza datele pe care ni le puneţi la dispoziţie la încheierea contractelor cu noi în interes legitim, pentru a realiza analize şi studii de piaţă pentru a determina gradul de satisfacţie al clienţilor noştri şi a lua măsuri pentru a răspunde nevoilor clienţilor identificate în urma acestor analize şi studii. Putem apela la furnizori de servicii care să asiste în desfăşurarea analizelor şi studiilor de piaţă şi să le dezvăluim datele dvs. în acest scop. Nu vom dezvălui niciodată date cu caracter sensibil acestor furnizori pentru realizarea analizelor sau studiilor de piaţă. De asemenea, datele dvs. pot fi dezvăluite altor afiliaţi din cadrul grupului E.ON. Conform Legii nr. 677/2001, aveţi dreptul să accesaţi şi să rectificaţi datele dvs. cu caracter personal, să vă opuneţi prelucrării ulterioare pentru motive legitime, să vă adresaţi instanţelor competente şi să nu fiţi supuşi unei decizii individuale automate. Vă puteţi exercita drepturile scriindu-ne la datele de contact care se regăsesc la Secţiunea Contact de pe pagina de Internet (respectiv la email: office@delgaz-grid.ro). În măsura în care nu doriţi să vă includem în analize sau studii de piaţă, vă rugăm să ne scrieţi la adresa de email de mai sus.

Date personale

Puteţi să vizitaţi paginile noastre web fără ca Delgaz Grid S.A. să vă solicite informaţii personale. De fiecare dată când se accesează o pagină web, următoarele informaţii sunt înregistrate:

  • denumirea fişierului accesat
  • data şi ora accesării paginii web
  • cantitatea de informaţii transmise
  • informaţii referitoare la încărcarea cu succes a paginii
  • tipul de browser web folosit
  • domeniul de căutare

Aceste date sunt analizate pentru uzul intern al companiei şi în scopul de a realiza statistici, utilizatorii individuali păstrându-şi anonimatul. Fiecare set de date este şters după 90 de zile. Fără acordul dvs., nu vom strânge nici un fel de informaţii personale de pe paginile noastre web. Este la latitudinea dvs. să decideţi dacă doriţi să ne furnizaţi astfel de informaţii, cum ar fi de exemplu în cadrul unui sondaj sau în legătură cu un contract.

Bineînţeles, vom respecta hotărârea dvs. de a nu ne furniza informaţii personale pentru activităţile de relaţii cu clienţii. Ne obligăm, de asemenea, să nu comercializăm către terţi sub nici o formă orice fel de informaţii personale care ni se pun la dispoziţie.

Informaţii privind analiza web

Cookies
Prin navigarea pe website-ul delgaz-grid.ro vă exprimați acordul cu privire la folosirea datelor stocate de cookies, acesta fiind un acord în sensul articolului 4 (51) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

“Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu “cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookies se instalează în cazul în care se acceptă navigarea pe site, fiind o legătură între utilizatorul browserului și website.

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie. De asemenea, puteţi seta browserul dumneavoastră să blocheze cookies sau să afişeze o notificare de avertizare înainte ca un cookie să fie stocat pe calculatorul dumneavoastră. Dezactivarea și refuzul de a primi cookies pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat.

Google Analytics
Acest website utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google, Inc. ( "Google"). Google Analytics utilizează "cookie-uri", care sunt fișiere text plasate pe computerul dumneavoastră, pentru a ajuta site-ul să analizeze modul de utilizare a paginilor. Informațiile generate de cookie-uri despre utilizarea site-ului vor fi transmise și stocate de Google pe serverele din Statele Unite ale Americii. Prin utilizarea anonimatului IP, Google va trunchia adresa IP pentru statele membre ale Uniunii Europene, precum și pentru alte părți la Acordul privind Spațiul Economic European înainte de transmiterea către și stocarea în SUA. Numai în cazuri excepționale, adresa IP complete poate fi trimisă și scurtată de către serverele Google din SUA.

În numele operatorului acestui website, Google va utiliza aceste informații pentru a analiza utilizarea de către dvs. a site-ului, pentru a compila rapoarte privind activitățile site-ului web pentru operatorii site-ului, precum și de a oferi servicii suplimentare pentru operatorul acestui site în legătură cu utilizarea site-ului și a internetului. În acest scop, Google utilizează pseudonime. Adresa IP trimisă de către browser-ul dvs. prin intermediul Google Analytics nu va fi asociată cu alte date deținute de Google.

Google Tag Manager
Acest website utilizează Google Tag Manager. Google Tag Manager este o soluție operată de Google Inc., care permite gestionarea etichetelor utilizate de site în scopuri de marketing, utilizând o interfață. Instrumentul Google Tag Manager, în sine, (prin care se implementează etichetele) este un domeniu care nu utilizează cookie-uri și care nu înregistrează date cu caracter personal. Instrumentul poate activa anumite etichete, care, în nume propriu pot înregistra date în anumite circumstanțe. Google Tag Manager nu va avea acces la aceste informații. În cazul în care înregistrarea datelor a fost dezactivată pe domeniul sau nivelul modulului cookie, această setare va rămâne în vigoare pentru toate etichetele de urmărire puse în aplicare prin Google Tag Manager.

Securitatea datelor
Există diverse măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dvs. personale împotriva manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau/şi intenţionat.

Dacă aveţi întrebări privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactaţi la adresa: it_security_romania@eon.com

La cerere, veţi fi informaţi în scris şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, privind datele cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul paginilor noastre web.

Link-uri către alte pagini web
Deşi pagina noastră de web conţine link-uri către alte pagini web, Delgaz Grid S.A. nu răspunde pentru strategiile de protejare a informaţiilor sau pentru conţinutul altor pagini web.

Notificare privind modificările
Orice modificare privind protecţia datelor va fi postată pe acestă pagină precum şi în alte locaţii pe care le considerăm adecvate.