Tarife distribuţie gaze naturale

Lista tarifelor reglementate aferente activităților conexe celei de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, prestate de S.C. Delgaz Grid S.A. (Anexa nr.1)
Activități reglementate conexe celei de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, prestate de S.C. Delgaz Grid S.A. pe baza de deviz de cheltuieli (Anexa nr.2)
Stabilirea tarifului reglementat aferent activităţii de debranşare a clienţilor finali de gaze naturale prin scoaterea definitivă din funcţiune a branşamentului şi a postului de reglare, respectiv a tarifului reglementat aferent activităţii de modificare a obiectivelor sistemului de distribuţie a gazelor naturale prin deviere, la cererea solicitantului.
Lista tarifelor aferente altor activități, prestate de S.C. Delgaz Grid S.A. (Anexa nr.3)