Standard de performanţă

Distribuţia gazelor naturale

Prezentul standard se aplică în relaţiile dintre operatorii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, care prestează activitatea de serviciu public, şi:

 • utilizatorii sistemului de distribuţie a gazelor naturale
 • persoanele fizice sau juridice care se adresează operatorului de distribuţie pentru acordarea accesului la sistemul de distribuţie a gazelor naturale
 • persoanele fizice sau juridice care se adresează operatorului de distribuţie în vederea racordării la sistemul de distribuţie a gazelor naturale
 • persoanele fizice sau juridice care solicită informaţii sau care adresează o sesizări, reclamaţii, solicitări, referitoare la serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Prezentul standard stabileşte nivelul indicatorilor de performanţă pentru următoarele activităţi

 • înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor, reclamaţiilor şi solicitărilor utilizatorilor privind serviciul de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale
 • contractarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale
 • respectarea condiţiilor de predare-preluare a gazelor naturale
 • accesul la sistemul de distribuţie a gazelor naturale
 • racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale
 • refacerea terenurilor şi/sau bunurilor afectate de execuţia unor lucrări la obiectivele sistemului de distribuţie a gazelor naturale
 • limitarea/întreruperea prestării serviciului de distribuţie şi de sistem al gazelor naturale
Prevederile prezentului standard nu se aplică:
În situaţii de urgenţă, declarate conform prevederilor legale.
În caz de forţă majoră, declarată conform prevederilor legale.
La apariţia unor restricţii tehnice parţiale sau totale ale sistemului aflat în amonte.