Avize

Emiterea avizelor de amplasament/principiu se realizează în regim reglementat, conform Ordinului 47/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/ sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale din Normele Tehnice pentru Proiectarea, Executarea şi Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale din 2008, a Legii 123/2012 – Legea energiei şi gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare şi a Legii 50/1991.

Pentru obţinerea avizului, vă rugăm să completați unul dintre formularele de cerere disponibile. Cererea completată, însoţită de documentele specificate în cerere se va depune la Delgaz Grid S.A.

Aviz de amplasament

Este emis în vederea autorizării executării construcţiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor sau sistemelor din sectorul gazelor naturale.

Aviz de principiu

Este emis în vederea comunicării existenței obiectivelor din sistemul de distribuție a gazelor naturale. Nu autorizează executarea construcțiilor (ex. Plan urbanistic general, zonal, studiu de prefezabilitate etc.)