Acces la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

Acces distribuţie

Accesul la sistemul de distribuţie a gazelor naturale se realizează în regim reglementat, conform HG 1043/01.07.2004, pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial nr.693/002.08.2004.

Acord acces

În localităţile în care Delgaz Grid S.A. prestează serviciul de distribuţie, adresaţi-vă companiei noastre pentru obţinerea acordului de acces la sistemul de distribuţie în următoarele situaţii:

  • pentru racordarea imobilului la sistemul de distribuţie
  • pentru modificarea instalaţiei de utilizare existente sau separarea consumului de gaze naturale
  • pentru modificarea unor elemente de natură administrativă avute în vedere la racordarea anterioară la sistemul de distribuţie (schimbarea denumirii utilizatorului, preluarea clădirii racordată la sistemul de distribuţie prin cumpărare, închiriere etc.)

Broşuri

Modificarea instalaţiei de utilizare existente sau separarea consumului de gaze naturale