Standard de performanţă

Distribuţia energiei electrice

Standardul reglementează calitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice şi stabileşte indicatorii de performanţă cu privire la:

  • continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor
  • calitatea tehnică a energiei electrice distribuite
  • calitatea comercială a serviciului de distibuţie a energiei electrice

Indicatori de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice