Avize şi contracte

Racordarea la reţea a capacităţilor de producere a energiei din surse regenerabile

Procedura de încheiere contracte de întărire reţele

Scopul prezentei proceduri este de a asigura accesul nediscriminatoriu la reţea al producătorilor de energie electrică, corelat cu capacitatea disponibilă în RED/RET şi fără inducerea de perturbaţii în funcţionarea normală a SEN.