Aviz de amplasament

Emitere AA

Documentaţia necesară emiterii AA pentru construcţii noi de orice fel, cuprinde, după caz:

  • Cerere chestionar pentru aviz de amplasament pentru consumator casnic sau cerere chestionar pentru aviz de amplasament pentru agent economic
  • Studiu de coexistenţă pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu reţeaua electrică a obiectivului sau instalaţiei pentru care se solicită AA
  • Certificatul de urbanism, în copie
  • Plan de încadrare în teritoriu, la scară, în 2 exemplare, vizat de către emitentul certificatului de urbanism, anexă la certificatul de urbanism
  • Plan de situaţie, respectiv plan privind construcţiile subterane, la scara 1:500 (1:1000, 1:2000 pentru reţele, conducte, cabluri, etc.), în 2 exemplare, cu amplasamentul obiectivelor investiţie, vizat de către emitentul certificatului, anexă la certificatul de urbanism. Dacă este cazul se anexează planuri cu trasee, profiluri şi/sau secţiuni. Din acestea trebuie să rezulte clar coordonatele viitoarei construcţii sau instalatii, în plan orizontal şi vertical faţă de puncte de reper fixe existente în teren şi să poată fi stabilită poziţia faţă de reţelele electrice din zonă.
  • Dovada achitării tarifului pentru emiterea AA
  • Alte date suplimentare care pot fi solicitate dacă este nevoie
Cererea şi documentaţia anexată acesteia se depun de client sau de împuternicitul legal, direct sau se trimit prin poştă, la centrele teritoriale de relaţii cu clienţii ale Delgaz Grid S.A.

Tarife aplicabile

Tarife de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, a certificatelor de racordare şi a avizelor de amplasament